In 5 stappen een scherpe positionering

In tijden waarin slechte producten en diensten nauwelijks nog bestaan en steeds meer organisaties vast zitten in een neergaande prijsspiraal, vervaagt het onderscheidend vermogen snel en staan winstmarges onder druk. Hoe kunnen we die dans ontspringen en nieuwe klantwaarde creëren, weer uniek zijn en betere omzet- en winstcijfers tegemoet zien?

Vandaag de dag zijn er drie ‘knoppen’ waaraan merken kunnen draaien om het verschil te maken: bouw een merkbeleving met emotionele aantrekkingskracht, zorg voor een sterke (ontzorgende) omnichannel propositie en maak dat je (meer dan) waarmaakt wat je belooft met een  9+dienstverlening.

Aalders Merk en Marketing werkt vanuit een eenvoudige vijf-stappenmethodiek die de essentie van je merk blootlegt en doorvertaalt naar alle organisatiedisciplines en middelen, binnen en buiten je organisatie.

  1. INVENTARISEREN: welke data, ideeen en visies leven er binnen en buiten je organisatie al? Wat moeten we nog onderzoeken in de markt?
  2. PRIORITEREN: welke van de drie-vier positioneringsrichtingen die hieruit voortvloeien is het meest kansrijk, geloofwaardig en passend?
  3. UITVERGROTEN: hoe gaan we het gekozen merkkoers en centrale merkbelofte uitvergroten naar alle organisatie-disciplines?
  4. DEFINIEREN: hoe leggen we de nieuwe merkkoers vast in het positioneringsdocument zodat dit een strategische meetlat wordt voor alles wat we voortaan doen en kiezen?
  5. IMPLEMENTEREN: met welke roadmap gaan we de positionering de komende jaren tot leven brengen en waar-maken?

Het centrale model: de merkpiramides

Zoals het bouwen van een huis zonder zorgvuldige tekening van een architect geen zin heeft, zo belangrijk is het positioneringsfundament onder elke business- en marketingstrategie. Die basis bouwen we aan de hand van prikkelende werkvormen en drie piramidemodellen die de essentie van je merk perfect beetpakken. Want als u niet kiest, wordt u niet gekozen.

Merkontwikkelingspiramide Aalders MM

Waarom dit werkt

  • We doen het samen (co-creatie). Tijdens drie centrale workshops in het traject maakt het kernteam zelf de beslissingen en is Aalders MM de reisleider die het gehele proces voorbereidt, faciliteert en vastlegt.
  • Door intensief in deze vorm samen te werken wordt de positionering mentaal eigendom ‘van de organisatie zelf’ en vanaf de start doorleefd. Alleen zo beklijft het.
  • Onze onafhankelijkheid in denken en doen maakt dat er geen (reclamebureau)belangen spelen en we middelenvrij denken. Dan kan dan ook nieuwe richting geven aan bestaande (marketing- en reclame)bureaus waarmee je al werkt. Maar uiteraard is ons netwerk dusdanig groot dat we ook nieuwe partners op dit vlak kunnen aanraden en aanhaken.

Even wat cijfers

38

Positioneringsprojecten in de afgelopen 15 jaar.

4

Hoogste klassering Marketeer of the Year (2017). In 2021 op de 53e plek gekozen.

8,3

Gemiddeld rapportcijfer als docent (NIMA, Beeckestijn Business School).

28

Jaar management- en advieservaring.