Nieuwe positionering voor Allio Kinderopvang

Geplaatst op: april 20th, 2011

Met ruim 120 vestigingen is Allio kinderopvang een van Nederlands grootste bedrijven in de sector. Veel kinderopvangorganisaties vinden het lastig zich onderscheidend te profileren en lijken op het eerste gezicht op elkaar. Daar komt bij dat dingen als pedagogisch beleid veel aandacht krijgen, terwijl nieuwe klanten tijdens een kennismaking vaak op hele andere dingen letten en referenties uit de nabije omgeving een doorslaggevend keuzecriterium zijn. Begin 2011 startten we met het positioneringstraject. Een achttal interne diepte-interviews en drie focusgroepsdiscussies (met ouders/klanten, leidsters en stafmedewerkers) leidden tot vier positioneringsscenario’s, die we het in het MT doorleefden en bespraken, om tot een keuze te komen. Complimenten aan Allio hoe zij vervolgens de implementatie van de adviezen ter hand namen en hier structureel mee bezig zijn. Niet voor niks is de pay-off van Allio: “Wat aandacht krijgt groeit”.

Recente cases